Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Стандарт за облеклото на учениците по време на престоя им в училище и по време на дейности, организирани от училището

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
21. СУ „ХРИСТО БОТЕВ”

ИЗВАДКА!

Чл. 57 (1) Учениците имат следните задължения:
4. (Изм. 2023 г.) да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището или по време на събития, организирани от училището, с облекло и във вид, които съответстват на стандартите, приложими към институционална среда, което изключва: тежък грим; много къси блузи, поли и панталони; дълбоки деколтета; блузи с гол гръб, дрехи с ефект на „скъсани“ или имитиращи такъв ефект; спортен панталон тип „клин“.

Чл. 71 (4) Санкция „забележка“ може да се наложи за:
8. три случая на нарушаване на дисциплината, регистрирани с доклад до директора, както следва:
д) (Изм. 2023 г. ) явяване в училището или по време на събития, организирани от училището, с облекло и във вид, които не съответстват на стандартите, приложими към институционална среда, което включва: тежък грим; много къси блузи, поли и панталони; дълбоки деколтета; блузи с гол гръб, спортен панталон тип „клин“;
и) (Нова 2021 г.) явяване в училището или по време на събития, организирани от училището с дрехи, които са с ефект на скъсани или имитират такъв ефект.
л) (Нова 2023 г.) явяване на ученици до седми клас включително в училището или по време на събития, организирани от училището, с грим и/или с маникюр.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъл на този Правилник:
19. Облекло и вид, които не съответстват на стандартите, приложими към институционална среда по смисъла на чл. 71, ал. 4, т. 8, б. „д“ са:
а) тежък грим: силно забележим фон дьо тен; силно подчертани очи, вежди, скули, устни; изкуствени мигли;
б) маникюр: над средна дължина;
в) блузи: с дължина, която разкрива областта на корема или кръста;
г) поли и панталони: по-къси от 4 см. над коляното;
д) деколте: над средна дълбочина;
е) блузи с гол гръб: които разкриват областта под нивото на раменете;
ж) спортен панталон тип „клин“: спортно облекло тип „клин“, независимо от дължината; използването му не е допустимо и в учебните часове по физическо възпитание и спорт/спортни дейности или при участие в спортни състезания/празници, организирани от училището.