Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Ръководство

 

Д-р Мая Ангелова

Директор на 21 СУ "Христо Ботев"

Доктор по философия (етика), учител по философски дисциплини.

Приемно време: сряда 12.00-13.00 ч.

 

СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА

Заместник-директор по учебна дейност

Учител по география и икономика, пета професионално-квалификационна степен.

 

 

 

ИНЖ. ЕМИЛ АБРАМОВИЧ

Заместник-директор по административно-стопанска дейност

Учител по информационни технологии.