Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Покани от председателя на Обществения съвет

Покана за свикване на Обществения съвет януари 2023 г.

Вижте целия документ