Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Покани от председателя на Обществения съвет 2024

Покана за свикване на Обществения съвет през  април 2024 г.

Вижте целия документ

Покана за свикване на Обществения съвет през  януари 2024 г.

Вижте целия документ

Покани от председателя на Обществения съвет 2023

Покана за свикване на Обществения съвет през  декември 2023 г.

Вижте целия документ

Покана за свикване на Обществения съвет през  октомври 2023 г.

Вижте целия документ

Покана за свикване на Обществения съвет през септември 2023 г.

Вижте целия документ

Покана за свикване на Обществения съвет през септември 2023 г.

Вижте целия документ

Покана за свикване на Обществения съвет през юли 2023 г.

Вижте целия документ

Покана за свикване на Обществения съвет през април 2023 г.

Вижте целия документ

Покана за свикване на Обществения съвет през март 2023 г.

Вижте целия документ

Покана за свикване на Обществения съвет през януари 2023 г.

Вижте целия документ