Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Обществен съвет / Протоколи

Протокол 3 от заседание на Обществен съвет

Вижте целия документ

Протокол 2 от заседание на Обществен съвет

Вижте целия документ

Протокол 1 от заседание на Обществен съвет

Вижте целия документ

Протокол 5 от заседание на Обществен съвет

Вижте целия документ

Протокол 4 от заседание на Обществен съвет

Вижте целия документ

Протокол 3 от заседание на Обществен съвет

Вижте целия документ

Протокол 2 от от заседание на Обществен съвет

Вижте целия документ

Протокол от учредително заседание на Обществен съвет

Вижте целия документ