Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Обществен съвет / Правилник

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Вижте целия документ