Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Обществен съвет към 21 СУ "Христо Ботев"

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.