Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Екип

1

Мартина Георгиева

Учител, български език и литература

2

Цветелина Иванова

Учител, български език и литература

 3

Николета Колева

Учител, български език и литература

 3

Александра Станкова

Учител, български език и литература

 5

Д-р Владислав Миланов

Учител, български език и литература

 6

Ивета Боянова

Учител, математика и информационни технологии

7 

Стефани Сапунджиева 

Учител, математика и информационни технологии

 8

Ивайло Ангелов

Учител, математика

 9

Цветелин Бонев

Учител, математика 

 10

Диана Костова

Главен учител, информационни технологии

 11

Деница Александрова

Учител, испански език

 12

Мария Иванова

Учител, английски език

 13

Елена Пехливанска

Учител, английски език

 14

Росица Николова

Учител, английски език

 15

Димитрина Икономова

Учител, английски език

 16

София Матанска

Учител, история и цивилизация

 17

Детелин Аврамов

Старши учител, история и цивилизация

 18

Катерина Ереданска

Учител, география и икономика

 19

Мила Кендерова

Учител, география и икономика, биология и здравно образование

 20

Валентин Христов

Учител, философски дисциплини

 21

Десислава Лазарова

Учител, предприемачество

 22

Мухаммед Мохаммед

Учител, биология и здравно оразование

 23

Борис Стефанов

Учител, физика и астрономия, математика

 24

Петранка Гавазка

Старши учител, химия и опазване на околната среда

 25

Малина Трайкова

Учител, изобразително изкуство

 25 1

Теодор Димитров

Учител, музика

 26

Владимир Тодоров

Учител, музика

 27

Петя Милкова

Учител, физическо възпитание и спорт

 28

д-р Боян Златев

Учител, физическо възпитание и спорт

 29

Боряна Ковчезлиева

Учител, физическо възпитание и спорт

 30

Валентин Борисов

Учител, физическо възпитание и спорт

 desi

Десислава Калайджиева

Педагогически съветник

 cveta

Цвета Иванова

Учител, начален учител

 33

Васил Младенов

Учител, начален етап

 34

Инна Атанасова

Учител, начален учител

 36

Боряна Стоилова

Учител, начален етап

 37

Юлиана Каменова

Учител, начален етап

 38

Петя Крачунова

Старши учител, начален етап

39 

Дорина Христова

Учител, начален етап

 40

Гергана Будинова

Учител, начален етап

 41

Татяна Демирева Кръстева

 Учител, начален етап

 42

Полина Манолова

Учител, начален етап

 

 43

Габриела Димитрова

Учител, начален етап

 44

Надя Асенова

Учител, начален етап

 45

Албена Димова

Учител, група за целодневна организация

 46

Христина Даулева

Учител, група за целодневна организация

 47

Десимария Иванова

Учител, група за целодневна организация

  

 48

Поли Иванова

Учител, група за целодневна организация

  

 49

Любослава Великова

Учител, група за целодневна организация

 50

Пламена Куршумова

Учител, група за целодневна организация

 51

Настя Арнаутска

Учител, група за целодневна организация

 52

Ейнджъл Ангелова

Учител, група за целодневна организация

 

 kristiana

Кристиана Цачева

Учител, група за целодневна организация

 54

Елка Вълкова

Старши учител, предучилищна подготовка

 55

Анна Петрова

Учител, предучилищна подготовка

 viki

Виктория Спасова 

Ресурсен учител

 

Вергиния Николова

Старши учител, предучилищна подготовка

 

Николет Кожухарова

Учител, предучилищна подготовка

 

Петина Тонева

Старши учител, английски език

 

Таня Велкова

Учител, технологии и предприемачество

 

Даниела Хараламбиева

Учител, група за целодневна организация

 

Дора Бешева

Старши учител, начален етап

 

Камелия Иванова

Логопед, ресурсен учите