Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

План за квалификация

План за квалификационна дейност за учебната 2022-2023 г.

Вижте целия документ

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация

Вижте целия документ

Правила организиране и провеждане на продължаващата квалификация

Вижте целия документ