Информирай се
за последните събития
в нашата общност

План-програма БДП

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за 2022 година

Вижте целия документ