Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Бюджет 2022

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2022 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2022 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2022 г.

Вижте целия документ

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ

Бюджет 2021

Доклад за изпълнението на делигирания бюджет към 31.12.2021 г.

Вижте целия документ Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2021 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2021 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2021 г.

Вижте целия документ

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ

Бюджет 2019

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2019 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2019 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2019 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2019 г.

Вижте целия документ

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ

Бюджет 2020

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2020 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2020 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2020 г.

Вижте целия документ

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ

Бюджет 2018

Годишен отчет на бюджета за 2018 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2018 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2018 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2018 г.

Вижте целия документ

Бюджет 2018 г.

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ