Научи кои сме ние
и кои са нашите ценности

Бюджет 2024

Доклад за изпълнение на делигирания бюджет към 31.03.2024 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2024 г.

Вижте целия документ

Бюджет 2023

Доклад за изпълнение на делигирания бюджет към 31.12.2023 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2023 г.

Вижте целия документ

Доклад за изпълнение на делигирания бюджет към 30.09.2023 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2023 г.

Вижте целия документ

Доклад за изпълнение на делигирания бюджет към 30.06.2023 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2023 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2023 г.

Вижте целия документ

Бюджет 2021

Доклад за изпълнението на делигирания бюджет към 31.12.2021 г.

Вижте целия документ Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2021 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2021 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2021 г.

Вижте целия документ

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ

Бюджет 2022

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2022 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2022 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2022 г.

Вижте целия документ

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ

Бюджет 2020

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2020 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2020 г.

Вижте целия документ

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2020 г.

Вижте целия документ

За делигирани от държавата дейности

Вижте целия документ