Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Публична изява на клуб по волейбол „По-бързо, по-високо, по-силно!“

03 09
На 09.03.2018 г., се проведоха последни занимания с учениците от клуба по волейбол. Целта на това публично представяне бе свързана с демонстрационен турнир по волейбол и награждаване на участниците в него. Същите бяха разделени в отбори по 7 човека. В края на заниманието всеки от учениците в клуба по волейбол „По-бързо, по-високо, по-силно!“ получи грамота за участие в турнира, а също така най-добрите от всички отбори, които бяха общо 5 получиха медали за първо, второ и трето място. Чрез това занимание учениците се сплотиха и привързаха към активният начин на живот и по-конкретно към двигателна активност ѝ в частност волейболната игра.