Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Проучване

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час"

Вижте целия документ

Индивидуална образователна карта

Вижте целия документ