Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Клубове 2019-2020

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Емилия Пейчева
„ИТ Знайко“

Диана Костова
„Виртуално пътешествие“

Доклад на клуба за изпълнение на дейноститe по проекта ТУК Доклад на клуба за изпълнение на дейноститe по проекта ТУК