Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Дай 5

По проекта „Дай 5!“ на Фондация „От нас зависи“ се срещаме с различни възможности за доброволчество и с истински доброволци, които са посветили живота си на реални каузи.

Ще изберем социален проблем, по който да работим, като форма на доброволческа инициатива към някоя от организациите, с които се срещаме. Ще разполагаме с бюджет и с менторска подкрепа от екипа на „От нас зависи“.

Инициативата се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

d1             d2  
                 
d3.jpg             d4