Бъдещето се ражда 
в идеите, които имаме днес

Проект "Моят спорт"

eu logo           

МОЯТ СПОРТ В МОЯТА СПОРТНА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА ПРОЕКТ на 21 СУ
финансиран по Програма за развитието на физическото възпитание и спорта
 на Столична община

                  logo