Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Записване

График за записване на ученици в VIII клас в 21. СУ "Христо Ботев" за
учебната 2022-2023 година

I класиране – 13, 14 и 15 юли 2022 г.
II класиране – 21 и 22 юли 2022 г.
III класиране – 1 и 2 август 2022 г.
IV класиране – 4 август 2022 г.

Необходими документи:
1. Заявление по образец от училището ТУК
2. Свидетелство за основно образование – оригинал
3. Копие на удостоверение за раждане
4. Здравна профилактична карта – представя се в началото на учебната година.

Работно време:
8.00-17.00 ч.
II етаж, фоайе