Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Записване

Уважаеми родители,

След обявяване на първо класиране се избира един от двата варианта:

1. Ученикът се записва в училището, в което е приет на първо класиране или

2. Подава заявление за участие във второ класиране. Заявлението се подава в училището, в което ученикът е приет. В това заявление желанията на ученика не се пренареждат и ученикът може да бъда класиран на по-предно желание или да остане на същата позиция.

След обявяване на второ, трето и четвърто класиране:

1. Ученикът се записва в училището, в което е приет или

2. Ученикът не се записва в училището, в което е приет и губи мястото си.

За трето и за четвърто класиране родителите подават заявление в електронната платформа само за местата, които са обявени за свободни след второ/трето класиране. В това заявление желанията на ученика могат да се пренареждат.

Ученикът подава документи за записване в училището.
Канцелария, ет. II, работно време: от 08:00 ч. до 16.30 ч.

Необходими документи:

1. Заявление по образец (получава се на място);
2. Копие от Удостоверение за раждане;
3. Оригинал на свидетелство за основно образование.