Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Профили

В изпълнение на държавната политика в областта на средното образование и след нареждане на МОН, 21. СУ трябва да преобразува паралелката си с профил "Чужди езици" в паралелка със STEM профил.

Приемът след седми клас в 21. СУ за учебната 2021-2022 е в STEM профил Предприемачески:

Паралелка с профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на английски език.

Профилиращи предмети: предприемачество, информационни технологии, английски език.

Балообразуване: сбор от удвоените резултати от НВО и оценките по БЕЛ и информационни технологии в VII клас от свидетелството за основно образование.

Паралелка с профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на испански език.

Профилиращи предмети: предприемачество, информационни технологии, испански език, английски език.

Балообразуване: сбор от удвоените резултати от НВО и оценките по БЕЛ и информационни технологии в VII клас от свидетелството за основно образование.

Обучението в профил "Предприемачески" се осъществява по рамков и училищен учебен план, който включва:

Първи гимназиален етап (VIII-X клас)
Обучението е съсредоточено върху изучаването на общообразователни предмети. Във всеки от класовете са предвидени избираеми учебни часове, които за 21. СУ са по предметите Мотивация и личностно развитие, Въведение в предприемачеството, Въведение в маркетинга, Лични финанси, български език, английски език.

Втори гимназиален етап (XI-XII клас)
Обучението е съсредоточено върху изучаването на профилиращи предмети. Всеки профилиращ предмет съдържа задължителни и избираеми модули.
За повече информация за предметите и модулите във Втори гимназиален етап може да разгледате учебните планове на класовете в меню Обучение.