Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Родителска среща

Уважаеми родители,

Родителските срещи за VIII клас за учебната 2022-2023 г. ще се
проведат на 07.09.2022 г., от 18.00 ч.