Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Родителска среща

Уважаеми родители,

Родителските срещи с класните ръководители на VIII клас за учебната 2024-2025 г. ще се проведат в периода 4-9 септември.

Допълнителна информация за срещите ще бъде публикувана в това подменю до 2 септември.