Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

След седми клас

♦ Паралелка с профил "Чужди езици" с профилиращи предмети английски език и испански език
♦ Паралелка с профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии