Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Кандидатстване за прием в първи клас за учебната 2021-2022 година

Кандидатстването за прием в първи клас за учебната 2021-2022 г. е централизирано и се осъществява електронно в платформата ИСОДЗ ПГУ и I клас.