Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Родителска среща

Уважаеми родители,

Родителските срещи с класните ръководители на I клас за учебната 2024-2025 г. ще се проведат на 04.09.2024 г. от 17.30 ч.