Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Класни ръководители на паралелките в първи клас за учебната 2023-2024 г.

I А клас

Класен ръководител: Цвета Иванова, начален учител

I Б клас
Класен ръководител: Васил Младенов, начален учител

I В клас
Класен ръководител: Инна Атанасова, начален учител