Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

29.04.2024 г.

Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I клас) и на интернет страницата на всяко училище

от 29.04.2024 г.

до 02.06.2024 г., 18.00 ч.

Регистриране, актуализиране на профили и добавяне на кандидатури

03.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от първото класиране за учебната 2024-2025 г.

от 04.06.2024 г.

до 13.06.2024 г.

Записване на учениците, приети на първо класиране

14.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от второто класиране за учебната 2024-2025 г.

от 17.06.2024 г.

до 20.06.2024 г., 16.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране

21.06.2024 г.

17.00 ч.

Обявяване на резултатите от третото класиране за учебната 2024-2025 г.

от 24.06.2024 г.

до 26.06.2024 г., 16.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране

26.06.2024 г.

17.00 ч.

Обявяване на резултатите от четвърто класиране за учебната 2024-2025 г.

27.06.2024 г.

и 28.06.2024 г.

Записване на учениците, приети на четвърто класиране

29.06.2024 г.

до 30.08.2024 г., 17.00 ч.

Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за текущите класирания

От 29.06.2024 г до 30.08.2024 г., 17.00 ч. – период без класирания.

Профилите могат да се актуализират

30.08.2024 г.

Обявяване на резултатите от първото текущо класиране за учебната 2024-2025 г.

02.09.2024 г.

и 03.09.2024 г., до 16.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо текущо класиране

03.09.2024 г.

17.00 ч.

Обявяване на резултатите от второто текущо класиране за учебната 2024-2025 г.

04.09.2024 г. и 05.09.2024 г., до 16.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ текущо класиране

05.09.2024 г., 16.00 ч.

Край на записване на класираните деца

От 05.09.2024 – период без класирания