Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Първи клас / График

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021-2022 г.

СРОК

ДЕЙНОСТ

19.04.2021 г.

Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I клас) и на интернет страницата на всяко училище

от 19.04.2021 г.

до 28.05.2021 г. вкл. (до 18.00 ч.)

Регистриране и кандидатстване

28.05.2021 г.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 18.00 ч.)

Подготовка за първо класиране за учебната 2021-2022 г.

04.06.2021 г.

Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2021-2022

от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г., до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране

11.06.2021 г., 17.00 ч.

Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране

 

11.06.2021 г., 18.00 ч.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

12.06.2021 г.

Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2021-2022 г.

от 14.06.2021 г. до 18.06.2021 г. (до 17.00 ч.)

Записване на учениците, приети на второ класиране

18.06.2021 г., 17.00 ч.

Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране.

18.06.2021 г., 18.00 ч.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

19.06.2021 г.

Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2021-2022 г.

от 21.06.2021 г. до 25.06.2021 г. (до 17.00 ч.)

Записване на учениците, приети на трето класиране

25.06.2021 г., 17.00 ч.

Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от третото класиране

От 26.06.2021 г. до 26.08.2021 г. – период без класирания. Профилите могат да се актуализират.

27.08.2021 г., 18.00 ч.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

28.08.2021 г.

Публикуване на резултатите от първото текущо класиране за учебната 2021-2022 г.

от 30.08.2021 г. до 03.09.2021 г. (до 17.00 ч.)

Записване на учениците, приети на първо текущо класиране

03.09.2021 г., 17.00 ч.

Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране

03.09.2021 г., 18.00 ч.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

04.09.2021 г.

Публикуване на резултатите от второто текущо класиране за учебната 2021-2022 г.

от 07.09.2021 г. до 10.09.2021 г. (до 17.00 ч.)

Записване на учениците, приети на второ текущо класиране

10.09.2021 г., 17.00 ч.

Край на записване на класираните деца. Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране.

10.09.2021 г., 18.00 ч

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

11.09.2021 г.

Публикуване на резултатите от трето последно класиране за учебната 2021-2022 г.

от 13.09.2021 г. до 14.09.2021 г. (до 17.00 ч.)

Записване на учениците, приети на трето последно класиране