Разбери дали искаш да станеш
част от нашето семейство

Свободни места по паралелки и класове за учебната 2023-2024 година

Клас

Свободни места

І а

0

І б

0

І в

0

ІІ а

0

ІІ б

0

ІІ в

0

ІІІ а

0

ІІІ б

0

ІІІ в

0

ІV а

0

ІV б

0

ІV в

0

V а

3

V б

4

VІ а

0

VІ б

0

VІІ а

0

VІІ б

0

VІІІ а

0

VІІІ б

0

ІХ а

0

ІХ б

0

Х а

0

Х б

0

ХІ а

0

ХІ б

0

ХІІ а

0

ХІІ б

0