Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Извънкласни дейности на територията на 21. СУ