Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Изпитни сесии