Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Консултации

График
за провеждане на консултации с ученици и приемно време за родители
през първи срок на учебната 2022/2023година 

                     

Преподавател

Учебен предмет

Консултации с ученици

Консултации с родители

 

Място на провеждане

Ден

Час

Ден

Час

1. Мая Ангелова

Философски цикъл

Сряда

14:00 – 14:40

Сряда

14:40 – 15:20

дирекцията

     2. Светослава Димитрова

География и икономика

Четвъртък

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

312 к

3. Емил Абрамович

Информатика

Информационни технологии

Четвъртък

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

217 к

4. Елка Вълкова

Подготвителна група – 5 годишни

-

-

Понеделник

13:00 – 13:30

107, 108 к

5. Вергиния Николова

Подготвителна група – 6 годишни

-

-

Понеделник

13:00 – 13:30

114, 117 к

6. Боряна Стоилова

Начален етап – І а клас

Сряда

12:10 – 12:45

Понеделник

12:10 – 12:50

206 к

7. Юлияна Каменова

Начален етап – І б клас

Вторник

12:10 – 12:45

Понеделник

12:10 – 12:50

205 к

8. Петя Крачунова

Начален етап – І в  клас

Четвъртък

11:30 – 12:05

Понеделник

12:10 – 12:50

102 к

9. Дорина Христова

Начален етап – ІІ а клас

Вторник

12:10 – 12:45

Понеделник

12:10 – 12:50

201 к

10. Гергана Будинова

Начален етап – ІІ б   клас

Вторник

12:10 – 12:45

Понеделник

12:10 – 12:50

103 к

11. Татяна Демирева

Начален етап – ІІ в клас

Вторник

12:10 – 12:45

Понеделник

12:10 – 12:50

101 к

12. Полина Манолова

Начален етап – ІІІ а клас

Вторник

13:10 – 13:50

Понеделник

13:10 – 13:50

202 к

13. Габриела Димитрова

Начален етап – ІІІ б клас

Вторник

13:10 – 13:50

Понеделник

13:10 – 13:50

203 к

14. Дора Бешева

Начален етап – ІІІ в клас

Четвъртък

13:10 – 13:50

Понеделник

13:10 – 13:50

204 к

15. Цвета Иванова

Начален етап – ІV а клас

Вторник

13:10 – 13:50

Понеделник

13:10 – 13:50

104 к

16. Васил Младенов

Начален етап – ІV б клас

Вторник

13:10 – 13:50

Понеделник

13:10 – 13:50

105 к

17. Магдалена Ерменкова

Български език и литература

Четвъртък

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

308 к

18. Владислав Миланов

Български език и литература

Четвъртък

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

412 к

19. Ралица Атанасова

Български език и литература

Петък

14:00 – 14:40

Понеделник

14:00 – 14:40

404 к

      20. Деница Венкова

Български език и литература

Понеделник

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

207 к

21. Мартина Георгиева

Български език и литература

Вторник

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

207 к

     22. Петина Тонева

Английски език

Петък

12:00 – 13:00

Понеделник

14:00 – 14:40

403 к

23. Димитринка Икономова

Английски език

Петък

14:00 – 14:40

Понеделник

14:00 – 14:40

401 к

24. Елена Пехливанска

Английски език

Сряда

14:00 – 14:40

Понеделник

14:00 – 14:40

407 к

25. Мария Иванова

Английски език

Вторник

14:00 – 14:40

Понеделник

14:00 – 14:40

303 к

26. Росица Николова

Английски език

Сряда

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

412 к

27. Деница Александрова

Испански език

Понеделник  

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

301 к

28. Петя Михайлова

Испански език

Вторник

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

308 к

29. Ивета Боянова

Математика,

Информационни

технологии

Вторник

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

215 к

30. Цветелин Бонев

Математика

Понеделник  

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

215 к

     31. Стефани Сапунджиева

Математика

Сряда

14:00 – 14:40

Понеделник

14:00 – 14:40

306 к

32. Ивайло Ангелов

Математика

Сряда  

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

308 к

33. Диана Костова

Информационни технологии

Вторник  

14:00 – 14:40

Понеделник

14:00 – 14:40

307 к

34. Детелин Аврамов

История и

цивилизация; География и икономика

Четвъртък

14:00 – 14:40

Четвъртък

13:10 – 13:50

307 к

35. Емили Илиева

История и цивилизация

Четвъртък  

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

207 к

36. Катерина Ереданска

География и икономика; Технологии и предприемачество

Вторник  

14:00 – 14:40

Понеделник

13:50 – 14:30

405 к

37. Валентин Христов

Философски цикъл

Сряда

14:00 – 14:40

Понеделник

14:00 – 14:40

304 к

38. Мила Кендерова

Биология и здравно образование; География и икономика; Човекът и природата

Сряда

14:00 – 14:40

Понеделник

14:00 – 14:40

315 к

39. Борис Стефанов

Физика; Математика

Четвъртък  

14:00 – 14:40

Вторник  

14:00 – 14:40

415 к

40. Петранка Гавазка

Химия и опазване на околната среда; Човекът и природата

Петък

14:00 – 14:40

Понеделник

14:00 – 14:40

414 к

41. Теодор Димитров

Музика

Сряда

14:00 – 14:40

Сряда

10:40 – 11:20

214 к

42. Владимир Тодоров

Музика

Четвъртък  

14:00 – 14:40

Сряда

11:30 – 12:10

214 к

43. Малина Трайкова

Изобразително изкуство; Технологии и предприемачество

Четвъртък  

14:00 – 14:40

Понеделник

14:00 – 14:40

314 к

44. Боян Златев

Физическа култура и спорт

Четвъртък  

14:00 – 14:40

Петък

14:00 – 14:40

ГФС

45. Илиян Павлов

Физическа култура и спорт

Понеделник  

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

ГФС

46. Валентин Борисов

Физическа култура и спорт

Четвъртък  

14:00 – 14:40

Понеделник

13:10 – 13:50

ГФС

47. Десислава Лазарова

Предприемачество

Вторник

14:00 – 14:40

Понеделник

14:00 – 14:40

417 к

48. Десислава Калайджиева

Педагогически съветник

-

-

Понеделник

14:00 – 14:40

317 к