Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Консултации

График
за провеждане на консултации с ученици и приемно време за родители
през втори срок на учебната 2020/2021година 

 

           Преподавател      

Длъжност

Учебен предмет

Консултации с ученици

Консултации с родители

Място на провеждане

Ден

Час

Ден

Час

1. Мая Ангелова

Директор

Философски цикъл

Сряда

14,30 - 15,30

Понеделник

14.30 - 15,15

дирекцията

2. Светослава Димитрова

Заместник- директор

География и икономика

Четвъртък

14,30 - 15,30

Понеделник

13,30 - 14,30

37 к

3. Емил Абрамович

Ръководител направление -ИКТ

Информатика

Информационни технологии

Четвъртък

14,30 - 15,30

Понеделник

13,30 - 14,30

26 к

4. Елка Вълкова

Учител

Подготвителна група – 6 годишни

-

-

Понеделник

13,00- 13,30

6 к

5. Вергиния Николова

Учител

Подготвителна група – 5 годишни

-

-

Понеделник

13,00- 13,30

12 к

6. Полина Кънева

Учител

Начален етап – І а клас

Вторник

12,45 – 13,20

Понеделник

12,45 – 13,20

14 к

7. Габриела Димитрова

Учител

Начален етап – І б клас

Петък

11,50 – 12,25

Понеделник

12,45 – 13,20

15 к

8. Дора Бешева

Старши учител

Начален етап – І в клас

Петък

11,50 – 12,25

Понеделник

12,45 – 13,20

16 к

9. Глория Кючукова

Старши учител

Начален етап – ІІ а клас

Сряда

12,45 – 13,30

Понеделник

12,45 – 13,20

4 к

10. Васил Младенов

Учител

Начален етап – ІІ б клас

Петък

12,45 – 13,30

Понеделник

12,45 – 13,20

5 к

11. Боряна Стоилова

Учител

Начален етап – ІІІ а клас

Четвъртък

12,45 – 13,25

Понеделник

12,45 – 13,20

18 к

12. Юлияна Каменова

Старши учител

Начален етап   IІІ б клас

Четвъртък

12,45 – 13,25

Понеделник

12,45 – 13,20

17 к

13. Петя Крачунова

Старши учител

Начален етап   IІІ в клас

Четвъртък

12,45 – 13,25

Понеделник

12,45 – 13,20

2 к

14. Татяна Демирева

Старши учител

Начален етап   ІV а клас

Сряда

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

1 к

15. Настя Арнаутска

Старши учител

Начален етап ІV б

клас

Сряда

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

3 к

16. Гергана Будинова

Старши учител

Начален етап ІV в   клас

Четвъртък

12,45 – 13,25

Понеделник

13,40 – 14,20

13 к

17. Елка Кръстева

Учител

Български език и литература

Четвъртък

14,25 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

41 к

18. Магдалена Ерменкова

Учител

Български език и литература

Сряда

14,25 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

51 к

19. Владислав Миланов

Учител

Български език и литература

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

34 к.

20. Ралица Атанасова

Учител

Български език и литература

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

47 к

21.Здравка Димитрова

Учител

Български език и литература

Сряда

14,25 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

29 к

22. Петина Тонева

Учител

Английски език

Четвъртък

12,45 – 13,25

Понеделник

14,30 – 15,15

43 к

23. Димитринка Икономова

Учител

Английски език

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

43 к

24. Елена Пехливанска

Учител

Английски език

Вторник

13,40 – 14,25

Понеделник

14,30 – 15,15

32 к

25. Мария Иванова

Учител

Английски език

Понеделник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

29 к

26. Росица Николова

Старши учител

Английски език

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

45 к

27. Николета Грънчарова

Учител

Английски език

Сряда

12,45 – 14,25

Понеделник

14,30 – 15,15

31 к

28. Деница Патишанова

Учител

Испански език

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

27 к

29.Десислава Петкова

Старши учител

Немски език

Понеделник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

28 к

30. Иванка Марашева

Старши учител

Математика

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

31 к

31. Таня Дидова

Старши учител

Математика

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

42 к

32. Диана   Костова

Главен учител

Информационни технологии

Сряда

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

33 к

33. Ивета Боянова

Учител

Математика

Информационни

технологии

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,25

25 к

34. Цветелин Бонев

Учител

Математика

Понеделник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

34 к

35. Детелин Аврамов

Старши учител

История и цивилизация

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

28 к

36. Стефани Нешева

Учител

История и

Цивилизация; география и икономика

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,40 – 14,25

54 к

37. Валентин Христов

Учител

Философски цикъл

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

30 к

38. Мила Кендерова

Учител

Биология и здравно образование; география и икономика

Вторник

Петък

13,30 – 14,15

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

39 к

39. Борис Стефанов

Учител

Физика

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,25

53 к

40. Петранка Гавазка

Старши учител

Химия и опазване на околната среда

Четвъртък

14,30 – 15,15

Сряда

08,55 – 09,40

52 к

41. Анна-Мария Въртовска

Учител

Музика

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

14,30 – 15,15

24 к

42. Теодор Димитров

Старши учител

Музика

Сряда

14,30 – 15,15

Сряда

09,50 – 10,35

24 к

43. Малина Трайкова

Учител

Изобразително изкуство; технологии и предприемачество

Вторник

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

38 к

44. Борислав Каменов

Учител

Физическа култура и спорт

Четвъртък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

ГФС

45. Боян Златев

Учител

Физическа култура и спорт

Петък

14,30 – 15,15

Четвъртък

09,50 – 10,35

ГФС

46. Илиян Павлов

Учител

Физическа култура и спорт

Вторник

13,30 – 14,25

Понеделник

13,30 – 14,15

ГФС

47.Десислава Лазарова

Учител

Предприемачество

Английски език

Петък

14,30 – 15,15

Понеделник

13,30 – 14,15

34 к

48. Десислава Калайджиева

Педагогически съветник

Вторник

13,30 – 14,15

35 к