Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Консултации

График
за провеждане на консултации с ученици и приемно време за родители
през първи срок на учебната 2021/2022 година 

 

           Преподавател    

Длъжност

Учебен предмет

Консултации с ученици

Консултации с родители

Място на провеж

дане

Ден

Час

Ден

Час

1. Мая Ангелова

Директор

Философски цикъл

Сряда

14:30 – 15:15

Сряда

14:30 – 15:15

дирекцията

.    2. Светослава   Димитрова

Заместник- директор

География и икономика

Четвъртък

14:30 – 15:15

Понеделник

13:30 – 14:15

37 к

3. Емил Абрамович

Ръководител направление -ИКТ

Информатика

Информационни технологии

Четвъртък

14:30 – 15:15

Понеделник

13:30 – 14:15

26 к

4. Елка Вълкова

Учител

Подготвителна група – 6 годишни

-

-

Понеделник

13:00 – 13:30

7 к

5. Вергиния Николова

Учител

Подготвителна група – 5 годишни

-

-

Понеделник

13:00 – 13:30

12 к

6. Дорина Христова

Учител

Начален етап – І а клас

Вторник

12:30– 13:10

Понеделник

12:30 – 13:10

13 к

7. Гергана Будинова

Учител

Начален етап – І б клас

Сряда

12:30– 13:10

Понеделник

12:30 – 13:10

3 к

8. Татяна Демирева

Старши учител

Начален етап – І в клас

Петък

11:50– 12:25

Понеделник

12:30 – 13:10

1 к

9. Полина Кънева

Учител

Начален етап – ІІ а клас

Вторник

12:30– 13:10

Понеделник

12:30 – 13:10

14 к

     10, Габриела Димитрова

Учител

Начален етап – ІІ б клас

Вторник

12:30– 13:10

Понеделник

12:30 – 13:10

15 к

11. Дора Бешева

Старши учител

Начален етап – ІІ в клас

Вторник

12:30– 13:10

Понеделник

12:30 – 13:10

16 к

12. Глория Кючукова

Старши учител

Начален етап – ІІІ а клас

Вторник

12:30– 13:10

Понеделник

13:30 – 14:10

4 к

13. Васил Младенов

Учител

Начален етап IІІ б клас

Вторник

12:30– 13:10

Понеделник

13:30 – 14:10

5 к

14. Боряна Стоилова

Учител

Начален етап ІV а клас

Вторник

13:30 – 14:10

Понеделник

13:30 – 14:10

17 к

15. Юлияна Каменова

Старши учител

Начален етап ІV б

клас

Вторник

13:30 – 14:10

Понеделник

13:30 – 14:10

18 к

16. Петя Крачунова

Старши учител

Начален етап ІV в клас

Петък

12:30 – 13:10

Понеделник

13:30 – 14:10

2 к

     17. Даниела     Хараламбиева

Старши учител

Начален етап

-

-

Понеделник

13:30 – 14:10

11 к

18. Елка Кръстева

Старши учител

Български език и литература

Сряда

13:30 – 14:15

Понеделник

14:30 – 15:15

41 к

    19. Магдалена Ерменкова

Старши учител

Български език и литература

Вторник

13:30 – 14:10

Понеделник

10:50 – 11:30

34 к

20. Владислав Миланов

Учител

Български език и литература

Четвъртък

14:30 – 15:15

Понеделник

11:50 – 12:35

34 к

21. Ралица Атанасова

Учител

Български език и литература

Четвъртък

14:30 – 15:15

Понеделник

14:30 – 15:15

47 к

22. Деница Венкова

Учител

Български език и литература

Сряда

14:30 – 15:15

Понеделник

13:30 – 14:10

19 к

23. Петина Тонева

Учител

Английски език

Петък

13:30 – 14:15

Понеделник

13:30 – 14:15

43 к

     24. Димитринка Икономова

Учител

Английски език

Петък

13:30 – 14:15

Понеделник

14:30 – 15:15

46 к

25. Елена Пехливанска

Учител

Английски език

Сряда

14:30 – 15:15

Понеделник

14:30 – 15:15

32 к

26. Мария Иванова

Учител

Английски език

Сряда

14:30 – 15:15

Понеделник

14:30 – 15:15

29 к

27. Росица Николова

Учител

Английски език

Сряда

14:30 – 15:15

Понеделник

13:30 – 14:15

19 к

     28. Николета Грънчарова

Учител

Английски език

Сряда

13:30 – 14:15

Понеделник

14:30 – 15:15

28 к

29. Деница Патишанова

Учител

Испански език

Понеделник

14:30 – 15:15

Понеделник

13:30 – 14:15

34 к

30. Ирена Кирякова

Учител

Испански език

Понеделник

14:30 – 15:15

Понеделник

13:30 – 14:15

34 к

31. Десислава Петкова

Старши учител

Немски език

Четвъртък

14:30 – 15:15

Четвъртък

13:40 – 14:25

27 к

32. Цветелин Бонев

Учител

Математика

Четвъртък

14:30 – 15:15

Понеделник

13:30 – 14:15

34 к

33. Таня Дидова

Старши учител

Математика

Петък

14:30 – 15:15

Понеделник

14:30 – 15:15

42 к

34. Ивета Боянова

Учител

Математика

Информационни

технологии

Понеделник

14:30 – 15:15

Понеделник

13:30 – 14:15

25 к

35. Диана   Костова

Главен учител

Информационни технологии

Сряда

14:30 – 15:15

Понеделник

14:30 – 15:15

33 к

36. Детелин Аврамов

Старши учител

История и цивилизация

Четвъртък

14:30 – 15:15

Вторник  

13:30 – 14:15

19 к

37. Стефани Нешева

Учител

История и

Цивилизация; география и икономика

Сряда

14:30 – 15:15

Понеделник

13:30 – 14:10

34 к

38. Валентин Христов

Учител

Философски цикъл

Сряда

14:30 – 15:15

Понеделник

14:30 – 15:15

30 к

39. Милена Катева

Учител

Биология и здравно образование

Петък

14:30 – 15:15

Понеделник

13:30 – 14:15

39 к

40. Борис Стефанов

Учител

Физика; Математика

Сряда

14:30 – 15:15

Понеделник

14:30 – 15:15

53 к

41. Петранка Гавазка

Старши учител

Химия и опазване на околната среда; Човекът и природата

Четвъртък

14:30 – 15:15

Понеделник

14:30 – 15:15

52 к

42. Теодор Димитров

Старши учител

Музика

Сряда

13:30 – 14:15

Сряда

08:45 – 09:30

24 к

43. Владимир Тодоров

Учител

Музика

Петък

14:30 – 15:15

Петък

14:30 – 15:15

24 к

44. Малина Трайкова

Учител

Изобразително изкуство; технологии и предприемачество

Петък

14:30 – 15:15

Понеделник

14:30 – 15:15

38 к

45. Адриан Стоев

Старши учител

Физическа култура и спорт

Вторник

13:30 – 14:15

Понеделник

13:30 – 14:15

ГФС

46. Боян Златев

Учител

Физическа култура и спорт

Четвъртък

14:30 – 15:15

Петък

14:30 – 15:15

ГФС

47. Борислав Каменов

Учител

Физическа култура и спорт

Сряда

14:30 – 15:15

Понеделник  

14:30 – 15:15

39 к

48. Илиян Павлов

Учител

Физическа култура и спорт

Вторник

13:30 – 14:15

Понеделник

13:30 – 14:15

ГФС

49. Десислава Лазарова

Учител

Предприемачество

Вторник

14:30 – 15:15

Понеделник  

14:30 – 15:15

54 к

50. Десислава Калайджиева

Педагогически съветник

-

-

-

Понеделник  

14:30 – 15:15

35 к

51. Любослава Тенева

Учител

Технологии и предприемачество

-

-

Понеделник

13:30 – 14:15

15 к

52. Цвета Иванова

Учител

Начален етап

-

-

Понеделник

13:30 – 14:15

16 к