Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Класни ръководители

Клас

Класен ръководител

ПГ – 5 г.

Елка Вълкова

ПГ – 6 г.

Вергиния Николова

1 а

Боряна Стоилова

1 б

Юлия Каменова

1 в

Петя Крачунова

2 а

Дорина Христова

2 б

Гергана Будинова

2 в

Татяна Демирева

3 а

Полина Кънева

3 б

Габриела Димитрова

3 в

Дора Бешева

4 а

Цвета Иванова

4 б

Васил Младенов

5 а

Малина Трайкова

5 б

Петина Тонева

6 а

Димитрина Икономова

6 б

Петранка Гавазка

7 а

Катерина Ереданска

7 б

Ралица Атанасова

8 а

Диана Костова

8 б

Елена Пехливанска

9 а

Валентин Христов

9 б

Стефани Сапунджиева

10 а

Десислава Калайджиева

10 б

Борис Стефанов

11 а

Десислава Лазарова

11 б

Мила Кендерова

12 а

Боян Златев

12 б

Мария Иванова