Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Свободни места по паралелки и класове за учебната 2022-2023 година

Клас

Брой ученици

Свободни места

ІІ а

22

0

ІІ б

21

1

ІІ в

19

3

ІІІ а

21

1

ІІІ б

21

1

ІІІ в

22

0

ІV а

15

7

ІV б

21

1

V а

29

0

V б

29

0

VІ а

29

0

VІ б

29

0

VІІ а

27

0

VІІ б

26

0

ІХ а

28

0

ІХ б

27

0

Х а

27

0

Х б

26

0

ХІ а

24

2

ХІ б

25

1

ХІІ а

14

12

ХІІ б

25

1