Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Дневен режим

Пореден час

І и ІІ клас

35 минути

ІІІ и ІV клас

40 минути

V – ХІІ клас

45 минути

І

8:00 – 8:35

8:00 – 8:40

8:00 – 8:45

ІІ

8:55 – 9:30

8:55 – 9:35

8:55 – 9:40

ІІІ

9:50 – 10:25

9:50 – 10:30

9:50 – 10:35

Голямо междучасие

30 минути

10:25 - 10:55

25 минути

10:30 – 10:55

20 минути

10:35 – 10:55

ІV

10:55 – 11:30

10:55 – 11:35>

10:55 – 11:40

V

11:50 – 12:25

11:50 – 12:30

11:50 – 12:35

12:45 – 13:20

12:45 – 13:25

12:45 – 13:30

VІІ

13:40 – 14:20

13:40 – 14:25

Междучасията

са по 20 мин.

Междучасията

са по 15 мин.

Междучасията

са по 10 мин.