Кога, къде и как
се случва обучението при нас

Месечен бюлетин на учениците от клуб "Пътешествие в света на думите"

Ноември 2022 г. ТУК

Декември 2022 г. ТУК

Януари 2023 г. ТУК

Февруари 2023 г. ТУК

Март 2023 г. ТУК

Април 2023 г. ТУК

Май 2023 г. ТУК