Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Профил на купувача

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и за доставка на мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко"

Вижте целия документ