Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Професия "историк"

history

На гости ни е доц. Мартин Иванов, старши научен сътрудник към Института по история при БАН, университетски преподавател, посланик на България в Република Финландия в периода 2016 г.-2021 г. и родител на ученик от училището. За да усетим истински националната си принадлежност, трябва да се научим да ценим собствената си фамилна история и да се интересуваме от нея. Благодарим на доц. Иванов за хубавите послания и за вниманието, с което се отнесе към всичките ни въпроси!