Информирай се
за последните събития
в нашата общност

В новия брой на информационния бюлетин на III а клас

e new
Виж новия месечен бюлетин на Клуб "Пътешествие в света на думите", с ръководител Полина Манолова, в меню Обучение, подменю Занимания по интереси. 

Професия "Писател"

antonova
Запознахме се с любимата авторка на детски истории Катя Антонова!
Клуб "Пътешествие в света на думите", 3 а клас, 2022 г.

Тържествено откриване на учебната година

Уважаеми родители и ученици,

Тръжественото откриване на учебната година на 15.09.2022 г. ще се проведе при следната организация:

Начало на Тържеството: 10:00 ч. в училищния двор.

В 9:30 ч. децата от предучилищните групи и учениците от I, IV A, V, VII А, VIII, IX Б класове се събират в класните си стаи за среща с класния ръководител.

До 9:45 ч. всички деца и ученици заемат местата си в училищния двор.

След края на Тържеството учениците провеждат Час на класа в класните си стаи.

Учениците влизат в училищната сграда и излизат от нея през централния вход. След приключване на церемонията по откриването на учебната година влизат в сградата през различни входове:

• Учениците от начален етап – входа откъм училищната столова;
• Учениците от прогимназия и гимназия – входа откъм физкултурния салон.

Родителите на децата от предучилищните групи и на учениците от първи клас предават на класния ръководител децата си и ги приемат от него, като влизат в сградата през централния вход на училището, след което я напускат.

Родителите на останалите ученици имат достъп до училищния двор през входа му откъм ул. „Беломорски проход“ (входа към училищния двор).

Предварително Ви благодарим за спазването на определената за деня организация!