Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Обществен съвет към училището

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В изпълнение на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най-учтиво Ви каня да присъствате на общоучилищно събрание на родителите на 20.11.2019 г. от 18.00 ч. в учителската стая.

Тази среща е част от процедурата за излъчване на членове за Обществения съвет към училището и ще протече при следния дневен ред:

1. Информация за задълженията, правомощията и дейността на Обществения съвет като орган за подпомагане развитието на училището и за осъществяване на граждански контрол.

2. Избор на шестима представители на родителите в училището и резервни членове за всеки от тях за състава на Обществения съвет към 21. СУ.

Откриване на учебната година

Тържественото откриване на учебната 2019-2020 г. започва в 10.00 ч. на 16.09.2019 г., в училищния двор.

Очакваме децата от предучилищните групи и учениците от I, V и VIII клас в кабинетите на класните ръководители в 9.30 ч.

Часът на класа ще започне в 10.45 ч. в кабинетите на класните ръководители.

Информация за класните ръководители и техните кабинети ТУК

Научи се да плуваш

Учениците в I-IV клас в 21. СУ могат да участват по програма "Научи се да плуваш", съгласно договор на ММС № 36-00-332/08.04.2019 г.

Изпълнител на програмата е Сдружение Левски - София, клуб по водна топка.

Участието е безплатно и е в периода 27 май - 2 август. Място на провеждане - Спортен клуб Спартак.

Записването е до 27 май, телефон за връзка: 0889 350 271, Александър Кръстанов.

График:

понеделник, сряда, петък от 11.00 ч. до 12.00 ч. и от 12.00 ч. до 13.00 ч.