Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Гост лектор

На гости ни е гл. ас. д-р Лилия Желева от Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

bel