Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Световен ден на водата

На гости ни е гл. ас. д-р Лилия Желева от Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

water