Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Олимпиада по български език

Олимпиада по български език, организирана съвместно с Института за български език към Българската академия на науките. Кампания „Бъди грамотен. Написаното остава.“ Май, 2023 г.

bel1