Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Ден на Българската конституция

Отбелязваме Деня на Българската конституция и професионалния празник на юристите в България - 16 април. Доц. д-р Наталия Киселова, доктор по конституционно право и преподавател в катедра „Конституционноправни науки“, Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ни разказва за Търновската конституция.

konstitucia