Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Занимания по интереси

В периода 1 юни до 23 юни 2021 г. в училището ще бъдат организирани занимания по интереси за учениците от I-III клас, по желание на родителя.

В периода 15 юни до 30 юни 2021 г. в училището ще бъдат организирани занимания по интереси за учениците от IV клас, по желание на родителя.

Заниманията са от 8.00 ч. до 12.00 ч.