Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Откриване на новата 2020-2021 учебна година

Уважаеми родители, скъпи ученици,

На 15 септември ще открием новата 2020-2021 учебна година при следната организация:

- 9.30 ч. - Тържествено откриване на учебната година в училищния двор за учениците от I, V и VIII класове. След края на тържеството, за учениците от тези класове започва час на класа, заедно с класния ръководител, в класните им стаи.

- 10.00 ч. - Посрещане на децата от предучилищните групи в класните им стаи.

- 10.30 ч. - Посрещане на учениците от II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII класове в класните им стаи за провеждане на час на класа.

Считано от 15 септември 2020 година ползването на предпазни маски/шлемове в общите помещения в сградата на училището е задължително.

В класните стаи учениците не са задължени да използват предпазни маски/шлемове.