Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,

Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

С уважение,
Мая Ангелова