Информирай се
за последните събития
в нашата общност

I-во място

footboll
Район „Лозенец“, Ученически игри 2018-2019 г., ФУТБОЛ. I-во МЯСТО за 21-во училище, възрастова група 8-10 клас.