Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Резултати от проведен конкурс за изпълнители на извънкласни дейности от учебната 2022-2023 година

Ментална математика за възрастова група 6-11 години
Заповед ТУК
Протокол ТУК

Английски език за възрастова група 6-11 години
Заповед ТУК
Протокол ТУК

Шахмат за възрастова група 6-11 години
Заповед ТУК
Протокол ТУК

Модерни танци за възрастова група 6-11 години
Заповед ТУК
Протокол ТУК

Художествена гимнастика и балет за възрастова група 6-11 години
Заповед ТУК
Протокол ТУК

Футбол за възрастова група 6-11 години
Заповед ТУК
Протокол ТУК

Баскетбол за възрастова група 6-11 години
Заповед ТУК
Протокол ТУК