Информирай се
за последните събития
в нашата общност

Конкурси

Заповед и Протокол за класиране и определяне на изпълнител за извънкласна дейност "Английски език - стандартна програма за възрастова група 6-12 години"

Вижте целия документВижте целия документ

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за извънкласна дейност "английски език - стандартна програма"

Вижте целия документ

Обява за НОВ конкурс за извънкласна дейност "английски език - стандартна програма"

Вижте целия документ

Заповед и Протокол за класиране и определяне на изпълнител за извънкласна дейност "Английски език - интензивно обучение за възрастова група 6-7 години"

Вижте целия документВижте целия документ

 

Заповед и Протокол за класиране и определяне на изпълнител за извънкласна дейност "Английски език - стандартна програма за възрастова група 6-12 години"

Вижте целия документВижте целия документ

 

Заповед и Протокол за класиране и определяне на изпълнител за извънкласна дейност "Шахмат за възрастова група 6-11 години"

Вижте целия документВижте целия документ

 

Заповед и Протокол за класиране и определяне на изпълнител за извънкласна дейност "Карата за възрастова група 6-11 години"

Вижте целия документВижте целия документ

Заповед и Протокол за класиране и определяне на изпълнител за извънкласна дейност "Модерни танци за възрастова група 6-11 години"

Вижте целия документВижте целия документ

Заповед и Протокол за класиране и определяне на изпълнител за извънкласна дейност "Футбол за възрастова група 6-11 години"

Вижте целия документВижте целия документ

 

Заповед и Протокол за класиране и определяне на изпълнител за извънкласна дейност "Художествена гимнастика и балет за възрастова група 6-11 години"

Вижте целия документВижте целия документ

 

Заповед и Протокол за класиране и определяне на изпълнител за извънкласна дейност "Баскетбол за възрастова група 6-11 години"

Вижте целия документВижте целия документ